Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

NZOZ Przychodnia Rehabilitacyjna Tadeusz Irzykowski, 44-240 Żory, oś. Korfantego 29, w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

23.06.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 1 lipca 2022 roku Świadczeniodawca NZOZ Przychodnia Rehabilitacyjna Tadeusz Irzykowski, 44-240 Żory, oś. Korfantego 29, na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, oraz lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności