Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "Medicor" Spółka z o.o., z 44-100 Gliwice, ul. Cichociemnych 14 – w zakresach lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz (lek. amb. op. reh.) dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

04.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 30 czerwca 2022 roku Świadczeniodawca Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "Medicor" Spółka z o.o.,  z 44-100 Gliwice, ul. Cichociemnych 14, na swój wniosek zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach:

– lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

– lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl  w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności