Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

E.Fabian-Capiga, M.Fabian-Laskowska, P.Capiga, P.Capiga, A.LASKOWSKI - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ELMADENT" s.c. Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 14

27.07.2023

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 września 2023 roku świadczeniodawca E. Fabian-Capiga, M. Fabian-Laskowska, P. Capiga, P.  Capiga, A. LASKOWSKI - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ELMADENT" s.c. Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 14 na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w miejscu udzielania świadczeń w. Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 14.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl  w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności