Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne "ALMED" s.c., ul. Kościuszki 27 c,d,e, 42-300 Myszków – świadczenia w zakresie logopedii

31.08.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne "ALMED" s.c., ul. Kościuszki 27 c,d,e, 42-300 Myszków z  dniem 31.07.2023 r. zakończyło wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie logopedii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności