Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

17.10.2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 października 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 5150,15 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 15/100).
W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za październik, listopad i grudzień 2019 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 463,51 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy złote 51/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_IV_kw19.pdf

Wszystkie aktualności