Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 71/2019 w sprawie zmian w sposobie wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 1 stycznia 2020 r.

06.12.2019

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1555) od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia – link do rozporządzenia MZ wprowadzającego nowy wzór zlecenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1555/1
Aktualnie do końca roku 2019 w wybranych placówkach prowadzony jest pilotaż nowego systemu. Chętni Pacjenci, którym wystawione zostały zlecenia na zaopatrzenie wyroby medyczne na nowych zasadach mogą je zrealizować u świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażu na terenie województwa śląskiego. Wykaz placówek biorących udział w pilotażu dostępny jest na stronie http://www.nfz-katowice.pl/dla-pacjenta/ortopedia/zaopatrzenie-ortopedyczne
W związku z nowym systemem zmianie ulegnie także sposób potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych, będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wystawiania zlecenia przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta). Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w Oddziale Wojewódzkim NFZ.
Natomiast w przypadku, np. braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych, weryfikacja zleceń i potwierdzanie prawa do świadczenia, będzie miała miejsce w dowolnie wybranym przez świadczeniobiorcę Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa śląskiego w Punktach Obsługi.
Dodatkowe informacje na temat nowego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (w tym filmy instruktażowe dla świadczeniodawców wypisujących i realizujących) dostępne są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w komunikacie z dnia 26.11.2019r.
UWAGA:
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną na dotychczasowych zasadach wystawione lub wystawione i potwierdzone będą odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

komunik-71-19-nowy_system_ZPO.pdf

Wszystkie aktualności