Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku

21.01.2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5368,01 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i 01/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2020 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 483,12 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy złote i 12/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_I_kw20.pdf

Wszystkie aktualności