Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 20/2020 w sprawie pobierania opłat za wystawianie zaświadczeń lekarskich dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania świadczenia uzupełniającego „500 +”

19.02.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) od dnia 22 grudnia 2019 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie treści ww. artykułu ustawy o świadczeniach, świadczeniobiorca ma prawo do nieodpłatnego uzyskania zaświadczenia lekarskiego wystawionego w celu otrzymania świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o świadczeniu uzupełniającym.
W związku z powyższym od dnia obowiązywania nowelizacji pobieranie opłat w ww. zakresie będzie uznane za naruszenie obowiązujących przepisów prawnych.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

komunik-20-20-zaswiad_lek-os_niepel-500plus.pdf

Wszystkie aktualności