Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

20.04.2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 20 kwietnia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5367,68 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 68/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 483,09 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy złote i 09/100).

Pliki do pobrania:

INFO-ubezp_dobrowol_II_kw20.pdf

Wszystkie aktualności