logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dla pacjentów dotycząca składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku

17.07.2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5248,83 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 83/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 472,39 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 39/100).

Wszystkie aktualności