logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja dla pacjentów dotycząca składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

19.10.2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5371,81 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i 81/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za październik, listopad i grudzień 2020 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 483,46 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy złote i 46/100).

Wszystkie aktualności