Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

21.04.2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 kwietnia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5675,54 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 54/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 510,80 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych i 80/100).

Wszystkie aktualności