Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku

19.07.2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lipca 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5775,25 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i 25/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 519,77 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście złotych i 77/100).

Wszystkie aktualności