Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat 37/2021 dla Pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ JEDYNKA Spółka z o.o. w Mysłowicach ul. Powstańców 9

20.07.2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w NZOZ JEDYNKA Spółka z o.o. w Mysłowicach ul. Powstańców 9 będą udzielane w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 1 przez Mysłowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ JEDYNKA Spółka z o. o. pozostają ważne przy czym pacjenci mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (Dz.U.2020.172 t. j.).

Pliki do pobrania:

Komunikat 37/2021 dla Pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ JEDYNKA Spółka z o. o. w Mysłowicach ul. Powstańców 9.

Wszystkie aktualności