Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 67/2021 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej GOSMED w Gostyni ul. Rybnicka 2

28.12.2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w NZOZ GOSMED w Gostyni ul. Rybnicka 2 będą udzielane pod tym samym adresem przez FAMILIAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ GOSMED pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (Dz.U.2021.1050 t. j.).

Wszystkie aktualności