Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku

21.01.2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 04/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2022 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 559,89 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 89/100).

Wszystkie aktualności