Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 19/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w NZOZ „Na Zdrowie” Maciej Bogocz w spadku w Jastrzębiu-Zdroju

16.03.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w NZOZ „Na Zdrowie” Maciej Bogocz w spadku przy ul. Wielkopolskiej 2a w Jastrzębiu-Zdroju będą udzielane przez NZOZ „Medicor” Sp. z o.o. przy ul. Wielkopolskiej 2a w Jastrzębiu-Zdroju.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ „Na Zdrowie” Maciej Bogocz w spadku pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.Podstawa prawna: art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

Wszystkie aktualności