Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 23/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

25.03.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy Alei Niepodległości 32 w Częstochowie będą udzielane przez NZOZ Nasza Przychodnia Sp. z o.o. przy Alei Wolności 46 w Częstochowie.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

Wszystkie aktualności