Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 64/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza POZ, pielęgniarki POZ położnej POZ i koordynatora POZ w NZOZ PRO FAMILIA DANUTA WROŃSKA w Katowicach przy ul. Łętowskiego 16 A

24.10.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 listopada 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w NZOZ PRO FAMILIA DANUTA WROŃSKA w Katowicach przy ul. Łętowskiego 16 A będą udzielane przez PRO FAMILIA ALTERA SP. Z O.O. w Katowicach przy ul. Łętowskiego 16 A.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ PRO FAMILIA DANUTA WROŃSKA w Katowicach przy ul. Łętowskiego 16 A pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

Wszystkie aktualności