Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 67/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w Centrum Medycznym „VITAMED” w Zawierciu przy ul. Olkuskiej 7

31.10.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w  Centrum Medycznym „VITAMED” w Zawierciu przy ul. Olkuskiej 7 będą udzielane przez Centrum Medyczne „ALMED” S.C. w Myszkowie w Poradni w Zawierciu przy ul. Ignacego Paderewskiego 25.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. Centrum Medyczne „VITAMED” pozostają ważne przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

Wszystkie aktualności