Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

19.10.2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7465,32 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 32/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za październik, listopad i grudzień 2023 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 671,88 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i 88/100).

Wszystkie aktualności