Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Programy profilaktyczne

Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne - etap specjalistyczny

Dlaczego profilaktyka chorób odtytoniowych.

Palenie tytoniu jest chorobą przewlekłą opisaną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób. Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym. Skala i niekorzystne wzory palenia w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie. Co roku z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 000 Polaków.

Jakie badania w ramach programu.

W programie wykonywane są m.in.: badania przedmiotowe: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi; edukacja antynikotynowa; terapia odwykowa.

Dla kogo program.

Program skierowany jest do wszystkich osób uzależnionych od palenia tytoniu skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza poz lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Jak skorzystać z badań.

Do udziału w programie można zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza poz realizującego etap podstawowy programu lub zgłosić się osobiście lub telefonicznie skontaktować się z placówką realizującą program.