Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

08.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Rysunki od nr 1 do nr 6:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
22.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 22.10.2020 r.:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
22.10.2020

Decyzja nr K/11/63/2020 z dnia 09.10.2020 r.:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
03.12.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
07.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
07.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
07.10.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
19.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
19.10.2020

Informacja do Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
22.10.2020

Pismo do Wykonawców – wyjaśnienie treści SIWZ:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/202

 
13.11.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
28.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
28.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
28.09.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
05.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 05.10.2020 r.- odpowiedź na zapytanie – wyjaśnienie treści SIWZ:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 06.10.2020 r.- odpowiedź na zapytania – wyjaśnienie treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Załączniki do SIWZ (Formularz opis przedmiotu zamówienia – Pakiet I, Formularz opis równoważności – Pakiet I, Str.5 SIWZ)  – PO ZMIANIE:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Formularz opis przedmiotu zamówienia – Pakiet I – PO ZMIANIE – wersja edytowalna:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Formularz opis równoważności – Pakiet I – PO ZMIANIE – wersja edytowalna:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
12.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
10.11.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet II:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
10.11.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet I:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
21.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
21.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
21.09.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 01.10.2020 r.- odpowiedź na zapytanie – wyjaśnienie treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Strona 1 i 2 formularza oferty PO ZMIANIE:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Strona 1 i 2 formularza oferty PO ZMIANIE w wersji edytowalnej:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
19.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
06.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A 
(9/pn/2020)


 
06.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A 
(9/pn/2020)

 
06.08.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A 
(9/pn/2020)

 
06.08.2020

Rysunki od 1-9:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A 
(9/pn/2020)

 
25.08.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A 
(9/pn/2020)

 
07.10.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A 
(9/pn/2020)

 
07.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 

 
07.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 
07.07.2020

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 
07.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej):
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 
29.07.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 29.07.2020 r. - odpowiedź na zapytanie - wyjaśnienie treści SIWZ:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 
12.08.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 
11.09.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym  
(7/pn/2020)

 
19.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
19.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
19.06.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
26.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
26.06.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 26.06.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
26.06.2020

Formularze opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
26.06.2020

Formularze opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
06.07.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
07.08.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(8/pn/2020)

 
18.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku 
(5/pn/2020)

 
18.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(5/pn/2020)

 
18.06.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(5/pn/2020)

 
18.06.2020

Rysunki od nr 1 do nr 6:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(5/pn/2020)

 
29.06.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 29.06.2020 r. - odpowiedzi na zapytania – wyjaśnienia treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku 
(5/pn/2020)

 
01.07.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 01.07.2020 r. - odpowiedź na zapytanie – wyjaśnienie treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku 
(5/pn/2020)

 
06.07.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku 
(5/pn/2020)

 
31.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku 
(5/pn/2020)

 
20.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
20.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
20.05.2020

Rysunek str.11 i str.12 PFU:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
20.05.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
27.05.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 27.05.2020 r. (język postępowania):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
29.05.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 29.05.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
29.05.2020

Str nr 2 formularza oferty PO ZMIANIE:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
29.05.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
04.06.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 03.06.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
05.06.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 05.06.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
15.06.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)

 
28.07.2020

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(4/pn/2020)