Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

03.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
03.01.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
03.01.2020
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
10.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 10.01.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
15.01.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
21.01.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
23.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
23.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
23.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
03.01.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
03.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 03.01.2020 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
07.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 07.01.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
07.01.2020
Pytania Wykonawcy z dnia 31.12.2019 r.:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
08.01.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
08.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 08.01.2020 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 10.01.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Pytania Wykonawcy z dnia 07.01.2020 r.:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet I (po zmianie):
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet II (po zmianie):
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet I (po zmianie) w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet II (po zmianie) w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
13.01.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
13.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 13.01.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ i przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
21.01.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
28.01.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
17.02.2020
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
23.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
23.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
23.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
09.01.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
17.02.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
04.03.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie I:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
13.12.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2020 – dotyczy kosztów administracyjnych
 
27.02.2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2020 cz.II (wydatki inwestycyjne)
 
06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
06.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
06.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
18.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
23.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
04.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
04.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
04.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
09.12.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 09.12.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
13.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
18.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
25.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
25.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
25.11.2019
Rysunki:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
25.11.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
09.12.2019
Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w pkt II SIWZ:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
12.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
17.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
22.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Rysunki pakiet I (dodatkowo wersja pdf):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Rysunki pakiet II (dodatkowo wersja pdf):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
05.12.2019

Pismo do Wykonawców z dnia 05.12.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
11.12.2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
18.12.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie I:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
18.12.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie II:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
21.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
21.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
21.11.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
02.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
12.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
23.12.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
29.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
29.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
29.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
21.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)