Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

21.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
21.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
21.11.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
02.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
12.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
23.12.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
29.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
29.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
29.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
21.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
14.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – (część SIWZ – skan kolorowy):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
23.10.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 23.10.2019 – odpowiedzi na zapytania – wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
23.10.2019
Rysunek ze strony 11 oraz rysunek ze strony 12 PFU (wersja .pdf powiększona):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
23.10.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
12.11.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
18.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
14.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
14.10.2019
Wizualizacja graficzna (część SIWZ – wersja kolorowa):
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
14.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
31.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
06.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
30.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
30.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
30.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
03.10.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 03.10.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
10.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
29.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
26.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Zdjęcia z projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu (str.8 i str.9):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
15.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
29.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
13.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
13.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
13.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
03.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
04.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
10.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul.Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
10.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
17.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 17.09.2019 – odpowiedź na wniosek o udostępnienie wersji edytowalnej SIWZ:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
17.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
19.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 19.09.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
20.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 20.09.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
30.09.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
13.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
02.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
04.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - .pdf:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
04.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
04.09.2019
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
09.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (formularze i oświadczenia) - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
26.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 26.09.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
09.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
14.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
01.08.2019
Program Funkcjonalno-Użytkowy:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
01.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
01.08.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
19.08.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
05.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)