Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

01.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
JEDZ pakiet I (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
JEDZ pakiet II (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
24.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 24 października 2018 r. – treść zapytań dot. SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
24.10.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia pakiet II po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
19.11.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
11.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
26.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Projekt budowlany, w tym:
projekt wykonawczy branży architektury,
projekt wykonawczy branży konstrukcja,
projekt wykonawczy branża elektryczna,
projekt wykonawczy aranżacji wnętrz – lady,
projekt telewizji przemysłowej CCTV.
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Przedmiary robót
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym:
ST 00.00. Wymagania Ogólne – Roboty budowlane,
ST 00 Wymagania ogólne - Instalacje elektryczne,
ST ST-0 Wymagania ogólne
SST-1 Przygotowanie terenu pod budowę,
SST-1.1 Przygotowanie placu budowy,
SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych,
SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
SST-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji.
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy nr 860 z dnia 16.08.2018 r. – pozwolenie na budowę w zakresie: rozbudowa budynku Delegatury o szyb windy od strony zachodniej, przebudowa budynku Delegatury w celu przystosowania dla obsługi osób niepełnosprawnych
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 80 z dnia 14.05.2018
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Opinia geotechniczna (kwiecień 2018) z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb wykonania szybu windy
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
16.10.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – przystosowanie budynku delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
14.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
14.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
24.09.2018
Pismo do Wykonawców
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
24.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
02.10.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
26.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
13.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
13.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
21.09.2018
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wyjaśnienia – pismo do Wykonawców z dnia 21.09.2018:
– świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
21.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
28.09.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 28.09.2018 – treść zapytań, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące tytułu pisma zamieszczonego w dniu 21.09.18 na stronie internetowej Zamawiającego
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
05.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 05.10.2018 – przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
05.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
17.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
31.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
12.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
12.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
24.09.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony - usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
11.10.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania w PAKIECIE I
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
11.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w PAKIECIE II:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
19.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w PAKIECIE III:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
19.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w PAKIECIE IV:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
03.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Projekt budowlany/wykonawczy (dot. zadania nr 1)
Rysunki – od E1 do E7
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Projekt budowlany/wykonawczy (dot. zadania nr 1)
Obliczenia fotometryczne
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Projekt budowlany/wykonawczy (dot. zadania nr 1)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Przedmiar robót (dot. zadania nr 1)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Przedmiar robót (dot. zadania nr 2)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Rzuty kondygnacji (dot. zadania nr 2)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
13.09.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 13.09.2018 – treść zapytań, wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
20.09.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
15.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
03.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
03.07.2018
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – c.d. SIWZ
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
19.07.2018
Pismo do Wykonawców
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
30.07.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
24.08.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania na stronę internetową
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
08.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
08.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
15.06.2018
Pismo do wykonawców – zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
15.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
20.06.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
29.06.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
24.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
24.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
05.06.2018
Pismo do Wykonawców
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
05.06.2018
Klauzula informacyjna art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
05.06.2018
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
06.06.2018
Pismo do Wykonawców - wyjaśnienia do SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.06.2018
Pismo do Wykonawców - treść zapytania, przedłużenie terminu składania ofert, zmiana strony nr 6 formularza oferty
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.06.2018
Strona nr 6 formularza oferty oznaczona „po zmianie”
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Formularz oferty po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
25.06.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
21.08.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z załącznikiem:
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
 
08.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 
16.05.2018
Wyjaśnienia do SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
 
16.05.2018
Zmodyfikowany formularz opis przedmiotu zamówienia
 
16.05.2018
Zmodyfikowana druga strona formularza opis równoważności
 
22.05.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
22.06.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej