Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

04.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
04.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
04.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
09.12.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 09.12.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
13.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
18.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(24/pn/2019)
 
25.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
25.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
25.11.2019
Rysunki:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
25.11.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
09.12.2019
Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w pkt II SIWZ:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
12.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
17.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(18/pn/2019)
 
22.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Rysunki pakiet I (dodatkowo wersja pdf):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Rysunki pakiet II (dodatkowo wersja pdf):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
22.11.2019

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
05.12.2019

Pismo do Wykonawców z dnia 05.12.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
11.12.2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
18.12.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie I:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
18.12.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie II:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(16/pn/2019)

 
21.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
21.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
21.11.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
02.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
12.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
23.12.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(23/us/2019)
 
29.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
29.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
29.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
21.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(21/pn/2019)
 
14.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – (część SIWZ – skan kolorowy):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
23.10.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 23.10.2019 – odpowiedzi na zapytania – wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
23.10.2019
Rysunek ze strony 11 oraz rysunek ze strony 12 PFU (wersja .pdf powiększona):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
23.10.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
12.11.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
18.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2019)
 
14.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
14.10.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
14.10.2019
Wizualizacja graficzna (część SIWZ – wersja kolorowa):
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
14.10.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
31.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
06.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(19/pn/2019)
 
30.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
30.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
30.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
03.10.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 03.10.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
10.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
29.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
26.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Zdjęcia z projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu (str.8 i str.9):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
15.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
29.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
13.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
13.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
13.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
03.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
04.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)