Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

29.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
29.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
29.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
12.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
12.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 12.01.2021 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
12.01.2021

Formularz opis przedmiotu zamówienia Pakiet II – PO ZMIANIE:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
14.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
14.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 14.01.2021 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
22.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
02.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
16.02.2021

Informacja o udzieleniu zamówienia:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
28.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
28.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
07.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
22.01.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
22.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
22.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
22.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
07.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
07.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 07.01.2021 r. wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
13.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
01.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
21.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
21.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
21.12.2020

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – JEDZ - Pakiet I i  JEDZ Pakiet II w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
21.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
14.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
14.01.2021

Informacja do Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
19.01.2021

Pismo do Wykonawców – wyjaśnienie treści SIWZ:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
22.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 22.01.2021 r.:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
29.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
17.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020 pakiet II)

 
05.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020 pakiet I)

 
08.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
08.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
08.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
11.12.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 11.12.2020 r. – odpowiedź na zapytania – wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze stroną nr 3 formularza opis przedmiotu zamówienia (po zmianie):
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
15.12.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 15.12.2020 r. – odpowiedź na zapytania – wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze stroną nr 2 formularza opis przedmiotu zamówienia (po zmianie):
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
21.12.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
04.01.2021

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej:
 – najem długoterminowy pojazdów: samochód typu BUS (1 szt.); samochód osobowy (1 szt. ) 
(19/pn/2020)

 
27.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
27.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
27.11.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
08.12.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
17.12.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
30.12.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
17.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
17.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
17.11.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
26.11.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
27.11.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
04.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej

Rysunki od nr 1 do nr 4

– przetarg nieograniczony – modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku 
(10/pn/2020)

 
20.11.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(10/pn/2020)

 
16.12.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(10/pn/2020)

 
30.10.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2021 – dotyczy kosztów administracyjnych

 
13.01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2021 – cz. II (wydatki inwestycyjne)

 
28.04.2021

Zaktualizowany plan postępowań na rok 2021

 
16.08.2021

Zaktualizowany plan postępowań na rok 2021

 
11.10.2021

Zaktualizowany plan postępowań na rok 2021

 
20.12.2021

Zaktualizowany plan postępowań na rok 2021

 
30.12.2021

Zaktualizowany plan postępowań na rok 2021

 
31.12.2021

Zaktualizowany plan postępowań na rok 2021

 
08.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Rysunki od nr 1 do nr 6:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
22.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 22.10.2020 r.:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
22.10.2020

Decyzja nr K/11/63/2020 z dnia 09.10.2020 r.:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
03.12.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)