Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

25.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
25.07.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
14.08.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
05.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
11.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
11.07.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – cz. I:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
11.07.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – cz. II (dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; decyzje oraz opinia geotechniczna):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
24.07.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 24.07.2019 r. – przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
24.07.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
12.08.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
24.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
28.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
28.05.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
04.06.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 04.06.2019 – odpowiedź na wniosek oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
04.06.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
06.06.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 06.06.2019 – odpowiedź w sprawie formy udostępniania SIWZ:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
12.06.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
05.07.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
18.07.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
09.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
09.05.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
17.05.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 17.05.2019 – pytania oraz wyjaśnienia do treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
17.05.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
28.05.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
31.07.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
18.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdrożeniowe
(7/pn/2019)
 
18.04.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdrożeniowe
(7/pn/2019)
 
26.04.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 26.04.2019 – pytania oraz wyjaśnienia do treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdrożeniowe
(7/pn/2019)
 
26.04.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdrożeniowe
(7/pn/2019)
 
09.05.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdrożeniowe
(7/pn/2019)
 
29.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych oraz prace wdrożeniowe
(7/pn/2019)
 
03.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – najem 21 małych urządzeń wielofunkcyjnych oraz 7 dużych urządzeń wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materiałowa na zasadach odpłatności za wykonane kopie
(4/pn/2019)
 
03.04.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – najem 21 małych urządzeń wielofunkcyjnych oraz 7 dużych urządzeń wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materiałowa na zasadach odpłatności za wykonane kopie
(4/pn/2019)
 
12.04.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – najem 21 małych urządzeń wielofunkcyjnych oraz 7 dużych urządzeń wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materiałowa na zasadach odpłatności za wykonane kopie
(4/pn/2019)
 
28.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – najem 21 małych urządzeń wielofunkcyjnych oraz 7 dużych urządzeń wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materiałowa na zasadach odpłatności za wykonane kopie
(4/pn/2019)
 
25.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
25.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
10.04.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
10.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
06.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
06.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
15.03.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 15.03.2019 – pytania oraz wyjaśnienia (w tym zmiana) do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
21.03.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
05.04.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
15.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
15.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
22.02.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 21.02.2019 – pytanie oraz wyjaśnienie do SIWZ
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
26.02.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
22.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
11.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
11.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
14.02.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 14.02.2019 – informacja
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
21.02.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
08.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)