Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

16.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
16.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
22.01.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 22.01.2019 r. – pytania oraz wyjaśnienia do SIWZ
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
25.01.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
31.01.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie II
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
14.02.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pakiet I)
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
10.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
21.01.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
23.01.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
24.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
24.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
09.01.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 09.01.2019 r. – pytania, wyjaśnienia do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
09.01.2019
Informacja oraz oświadczenie dot. RODO:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
09.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
14.01.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 14.01.2019 r. – pytania, wyjaśnienia do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
14.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
18.01.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
30.01.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
21.02.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
06.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
06.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
17.12.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
21.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
07.01.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
03.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
03.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
11.12.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
27.12.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
02.01.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
26.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
26.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
10.12.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
19.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
22.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
22.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
26.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 26.10.2018 – zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu związania ofertą
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
26.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
02.11.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
02.11.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 2.11.2018 – pytania do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
07.11.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 7.11.2018 – odpowiedzi/zmiana treści SIWZ (w tym zmiana formularza oferta oraz formularza opis przedmiotu zamówienia), przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
07.11.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
16.11.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony - dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(zamówienie nr 17/pn/2018)
 
12.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
19.12.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2019 cz. II (wydatki inwestycyjne)
 
11.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 1:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 2:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 3:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Przedmiar robót:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
STWIORB:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
29.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
19.11.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
03.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – c.d SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Program Funkcjonalno-Użytkowy (rysunki) – c.d SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
05.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 04.10.2018 – zmiana treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
11.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 10.10.2018 – odpowiedź na wniosek Wykonawcy z dnia 08.10.2018
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
12.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 11.10.2018 – treść zapytania dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
22.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
27.11.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)