Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

14.06.2021

Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawa zestawów komputerowych oraz dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem (2/tp/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00082312/01

 

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot:

Dostawa zestawów komputerowych oraz dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem

w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

 
11.06.2021

Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawa materiałów biurowych (3/tp/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00080974/01

 

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot:

Dostawa materiałów biurowych  

w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 
10.06.2021

Tryb podstawowy bez negocjacji
Wsparcie techniczne do oprogramowania IBM SPSS Modeler PL Server, IBM SPSS Modeler PL oraz konsultacje merytoryczne (5/tp/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00078915

 

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot:

Wsparcie techniczne do oprogramowania IBM SPSS Modeler PL Server, IBM SPSS Modeler PL oraz konsultacje merytoryczne

w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 
01.06.2021

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez negocjacji
Ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ
(4/us/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00070931/01

 

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot:

Ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ 

w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 
28.04.2021

Tryb podstawowy bez negocjacji
ZAKUP (DOSTAWA) PALIW PŁYNNYCH PRZY UŻYCIU KART PALIWOWYCH
(1/tp/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00042462/01.

 

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot:

ZAKUP (DOSTAWA) PALIW PŁYNNYCH PRZY UŻYCIU KART PALIWOWYCH

w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 
31.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
31.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
31.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
31.12.2020

Dokumentacja projektowa:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
31.12.2020

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
31.12.2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
13.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
13.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 13.01.2021 r. wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
13.01.2021

Przedmiary PDF od nr 1 do nr 3:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
19.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
19.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 19.01.2021 r. wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
19.01.2021

Formularz oferty, formularz opis przedmiotu zamówienia, wykaz robót budowlanych (PDF) – PO ZMIANIE:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
19.01.2021

Formularz oferty, formularz opis przedmiotu zamówienia, wykaz robót budowlanych – PO ZMIANIE  w wersji edytowanej:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
19.01.2021

Harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
28.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
19.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony –  robota budowlana – rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2020)

 
29.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
29.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
29.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
12.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
12.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 12.01.2021 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
12.01.2021

Formularz opis przedmiotu zamówienia Pakiet II – PO ZMIANIE:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
14.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
14.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 14.01.2021 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
22.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
02.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
16.02.2021

Informacja o udzieleniu zamówienia:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II)
(21/us/2020)

 
28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
28.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
28.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
07.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
22.01.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall 
(23/pn/2020)

 
22.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
22.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
22.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
07.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
07.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 07.01.2021 r. wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
13.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
01.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– roboty remontowo-malarskie w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie 
(20/pn/2020)

 
21.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
21.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
21.12.2020

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – JEDZ - Pakiet I i  JEDZ Pakiet II w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
21.12.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
14.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
14.01.2021

Informacja do Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
19.01.2021

Pismo do Wykonawców – wyjaśnienie treści SIWZ:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
22.01.2021

Pismo do Wykonawców z dnia 22.01.2021 r.:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
29.01.2021

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020)

 
17.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020 pakiet II)

 
05.03.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– usługa sprzątania w obiektach śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia – zamówienie podzielone na pakiety
(14/pn/2020 pakiet I)