Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

13.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
13.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
13.05.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
22.05.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 22.05.2020 r. - odpowiedzi na zapytania – wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiana treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
25.05.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 25.05.2020 r.- odpowiedzi na zapytania – wyjaśnienia treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
29.05.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
17.06.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
(6/pn/2020)

 
22.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
22.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
22.04.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
30.04.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 29.04.2020 r. – informacja w sprawie wizji lokalnej:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
30.04.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 30.04.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
30.04.2020

str. 4 formularza opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
12.05.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna – ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
10.06.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna – ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(3/us/2020)

 
24.06.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna – ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia )
(3/us/2020)

 
31.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
31.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
31.03.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
06.04.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 06.04.2020 r. – informacja w sprawie adresu strony internetowej (link), zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
06.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
16.04.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
05.05.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(2/pn/2020)

 
11.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(1/pn/2020)

 
11.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(1/pn/2020)

 
11.03.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(1/pn/2020)

 
18.03.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 18.03.2020 r.:
– przetarg nieograniczony – dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(1/pn/2020)

 
23.03.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(1/pn/2020)

 
03.04.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Śląskiego OW NFZ
(1/pn/2020)

 
05.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrożeniowych
(29/pn/2019)
 
05.02.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrożeniowych
(29/pn/2019)
 
05.02.2020
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrożeniowych
(29/pn/2019)
 
13.02.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 13.02.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrożeniowych
(29/pn/2019)
 
17.02.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrożeniowych
(29/pn/2019)
 
21.02.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrożeniowych
(29/pn/2019)
 
03.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
03.01.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
03.01.2020
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
10.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 10.01.2020 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
15.01.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
21.01.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(26/pn/2019)
 
23.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
23.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
23.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
03.01.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
03.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 03.01.2020 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
07.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 07.01.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
07.01.2020
Pytania Wykonawcy z dnia 31.12.2019 r.:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
08.01.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
08.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 08.01.2020 r. – przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 10.01.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Pytania Wykonawcy z dnia 07.01.2020 r.:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet I (po zmianie):
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet II (po zmianie):
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet I (po zmianie) w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
10.01.2020
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa pakiet II (po zmianie) w wersji edytowalnej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
13.01.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
13.01.2020
Pismo do Wykonawców z dnia 13.01.2020 r. – wyjaśnienia do treści SIWZ i przedłużenie terminu składania oraz otwarcia ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
21.01.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
28.01.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
17.02.2020
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(27/us/2019)
 
23.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
23.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
23.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
09.01.2020
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
17.02.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
04.03.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie I:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(25/pn/2019 pakiet I oraz pakiet II)
 
13.12.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2020 – dotyczy kosztów administracyjnych
 
27.02.2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2020 cz.II (wydatki inwestycyjne)
 
06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
06.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
06.12.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
18.12.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)
 
23.12.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – dostawa przełączników sieciowych
(28/pn/2019)