logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Komunikaty dla pacjentów

Bezpieczne ferie za granicą? Koniecznie zabierz ze sobą EKUZ! Co to jest i do czego służy EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

07.02.2019
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich UE/EFTA ...
 

Komunikat nr 9/2019 dla pacjentów w sprawie zmiany organizacji udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnejprzez PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

31.01.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od dnia 1 lutego 2019 r. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie wodzisławskim…
 

Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

28.01.2019
Dzień Drzwi Otwartych, organizowany jest z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 2 lutego…

Komunikat nr 6/2019 w sprawie szczególnych uprawnień kombatantów,działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanychz powodów politycznych, osób deportowanych do pracy przymusowejlub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR oraz doku

25.01.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych…
 

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku

21.01.2019
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale…
 

Komunikat nr 149/2018 w sprawie szczególnych uprawnień osób deportowanych

26.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 30 października 2018 roku osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub…
 

Komunikat nr 143/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekującychu świadczeniodawcy NZOZ PANMEDICA, ul. Zwycięstwa 38, 41-253 Czeladźoczekujących na świadczenia w zakresie poradni alergologicznej

23.10.2018
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku NZOZ PANAMEDICA, ul. Zwycięstwa 38 w Czeladzi zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…
 

Komunikat nr 146/2018 dla opiekunów pacjentów zakwalifikowanych do leczenia oraz dla świadczeniodawców prowadzących leczenie w programie lekowym Profilaktyka zakażeń wirusem RS

23.10.2018
Śląski Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 18 października 2018 roku rozstrzygnięty został dodatkowy konkurs ofert na realizację programu Profilaktyka zakażeń wirusem RS. Z…
 

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

17.10.2018
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 października 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale…
 

Komunikat 139/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekującychu świadczeniodawcy NZOZ "LIVE-DENT" 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 2 Aoczekujących na świadczenia w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

16.10.2018
Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych…