Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Komunikaty dla pacjentów

28.01.2019

Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Dzień Drzwi Otwartych, organizowany jest z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 2 lutego…
25.01.2019

Komunikat nr 6/2019 w sprawie szczególnych uprawnień kombatantów,działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanychz powodów politycznych, osób deportowanych do pracy przymusowejlub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR oraz doku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych…
21.01.2019

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale…
26.10.2018

Komunikat nr 149/2018 w sprawie szczególnych uprawnień osób deportowanych

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 30 października 2018 roku osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub…
23.10.2018

Komunikat nr 143/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekującychu świadczeniodawcy NZOZ PANMEDICA, ul. Zwycięstwa 38, 41-253 Czeladźoczekujących na świadczenia w zakresie poradni alergologicznej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku NZOZ PANAMEDICA, ul. Zwycięstwa 38 w Czeladzi zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…
23.10.2018

Komunikat nr 146/2018 dla opiekunów pacjentów zakwalifikowanych do leczenia oraz dla świadczeniodawców prowadzących leczenie w programie lekowym Profilaktyka zakażeń wirusem RS

Śląski Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 18 października 2018 roku rozstrzygnięty został dodatkowy konkurs ofert na realizację programu Profilaktyka zakażeń wirusem RS. Z…
17.10.2018

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 października 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale…
16.10.2018

Komunikat 139/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekującychu świadczeniodawcy NZOZ "LIVE-DENT" 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 2 Aoczekujących na świadczenia w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych…
16.10.2018

Komunikat nr 140/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Usługi Stomatologiczno-Protetyczne Plaskuda-Heller, Woryński Spółka Jawna, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 3 B/Iw zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych…
16.10.2018

Komunikat nr 141/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy ESKULAP DUDEK LEKARZE Spółka Partnerska44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 48w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych…