Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 19
12.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 135 - Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

na obszarze: województwo śląskie

 

 
08.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 134 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
17.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 115 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie

 
21.07.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 115 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie

 
16.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 104 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza

 
17.06.2021

Oświadczenie z dnia 17 czerwca 2021 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 104 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza

 
16.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 103 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
07.07.2021

Oświadczenie z dnia 7 lipca 2021 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 103 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
16.06.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • leczenie raka z komórek Merkla awelumabem
 • leczenie chorych na zawansowanego raka szyjki macicy
 • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowe z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej
 • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową
 • leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
 • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

na obszarze: województwo śląskie

 
06.07.2021

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 109 - leczenie raka z komórek Merkla awelumabem
 
15.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe:

 • 102 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ)

na obszarze: powiat żywiecki

 
29.06.2021

Oświadczenie z dnia 29 czerwca 2021 r. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 102 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ)

na obszarze: powiat żywiecki

 
15.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 101 - kardiologia - hospitalizacja, kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15

na obszarze: powiat żywiecki

 
29.06.2021

Oświadczenie z dnia 29 czerwca 2021 r. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 101 - kardiologia - hospitalizacja, kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15

na obszarze: powiat żywiecki

 
02.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 90 - chirurgia szczękowo-twarzowa dziecięca – hospitalizacja
 
21.06.2021

Oświadczenie z dnia 21 czerwca 2021 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 90 - chirurgia szczękowo-twarzowa dziecięca – hospitalizacja
 
22.06.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 90 - chirurgia szczękowo-twarzowa dziecięca – hospitalizacja
 
27.05.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 88 - chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja, chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 
02.06.2021

Oświadczenie z dnia 2 czerwca 2021 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie rokowań mającego na celu zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 88 - chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja, chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 
ilość wiadomości: 19