Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 2
08.01.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacjami i ceną oczekiwaną) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
20.01.2021

Komunikat dla Oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie 04.9901.400.03 ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

 
21.01.2021

Oświadczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie  ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

 
27.01.2021

Oświadczenie z dnia  27 stycznia 2021 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny (kod 04.9901.400.03)

  • numery postępowań: 43, 47, 49, 50, 52, 54, 61 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
15.03.2021

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
02.12.2020

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
16.12.2020

Ogłoszenie o odwołaniu konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
ilość wiadomości: 2