Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia W Katowicach nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Napisane przez
17.12.2021

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia W Katowicach nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Pliki do pobrania:

ZW_2021_289.zip

Wszystkie aktualności