Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Druki do pobrania

Pliki identyfikacji wizualnej NFZ: - logo NFZ - wzór tablicy dla świadczeniodawców - wzór tablicy informacyjnej "Szybka terapia onkologiczna" - wzór tablicy informacyjnej dla aptek…
"INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW - prawa pacjentów posługujących się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Polski" - ulotka Śląskiego OW NFZ
Pliki identyfikacji wizualnej NFZ - wzór tablicy dla aptek
Zgody indywidualne - instrukcja dla świadczeniodawców
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 21 roku życia w poradni/oddziale dziennym/oddziale stacjonarnym dla dzieci i młodzieży w ramach umów w rodzaju opieka…
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 18 roku życia w poradni dla dzieci
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 18 roku życia w oddziale szpitalnym o profilu pediatrycznym
Formularz rejestracyjny użytkownika Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP/SMPT)
Wzór (oraz instrukcja wypełnienia) deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej