logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 54/2020 w sprawie odwieszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, numer: 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01

20.10.2020

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2020 r art.18 ust.1 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym „Konkurs ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia” postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, oznaczone numerem 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01, zostało zawieszone.

Aktualnie, wobec treści art. 19 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1747) - w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567, 695 i 1493) w art. 18 uchyla się ust. 1, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 20.10.2020 r. odwiesza prowadzone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, oznaczone numerem:

2-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01.

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 54/2020 w sprawie odwieszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, numer: 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01

Wszystkie aktualności