logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 55/2020 dla oferentów w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w ramach programu rządowego – świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 rok

22.10.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunki realizacji programu, w tym również kryteria oceny ofert, zostały określone w załączniku do Uchwały nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856).

Przed przystąpieniem do konkursu ofert, niezbędna jest szczegółowa analiza, spełniania przez oferenta warunków wymaganych do udzielania przedmiotowych świadczeń (personel, sprzęt), których brak wyłącza
z ubiegania się o środki na realizacje programu.

Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy, proszone są o załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ofertowania1 jak również umożliwiających ocenę spełniania deklarowanych warunków, np.:

  • wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji personelu (m.in. certyfikaty dotyczące odbytych szkoleń, zakończonych egzaminem),
  • oświadczenia personelu sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załącznikach nr 1 lub 2
    do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia2 (w składanych ofertach oraz w oświadczeniach personelu należy wykazać harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia).
  • dokonania aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych przez uprawnione podmioty.

Kopie dokumentów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

  1. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze zmianami.
  2. Zarządzenia Wewnętrznego nr 358/2019 Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 55/2020 dla oferentów w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w ramach programu rządowego – świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 rok

Wszystkie aktualności