logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 56/2020 dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2021 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

30.10.2020

Śląski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe o składaniu dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2021 r.

Komplet dokumentów stanowią:

 • Dwa egzemplarze zaakceptowanej propozycji finansowej - (zał. nr 1 do przesłanej propozycji);
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2021 wg wzoru określonego w zał. nr 2 do przesłanej propozycji , dla każdego zakresu świadczeń - do pobrania
 • Oświadczenie – zał. nr 3 (dotycz. art. 132 ust.3 i art. 133 ustawy)
 • Dokumentacja aktualizacyjna - (wydruk - podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji) sporządzona na podstawie udostępnionego zapytania aktualizacyjnego - do pobrania.

W celu przygotowania tej dokumentacji świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. Aktualizacji potencjału zgodnie ze stanem na 2021 r. - (SZOI);
 2. Wygenerowania profilu świadczeniodawcy - (SZOI);
 3. Pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ–KO;
 4. Zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy wygenerowanego z SZOI;
 5. Przygotowania w NFZ-KO formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej
  i elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego i profilu świadczeniodawcy;
 6. Zapisania dokumentacji elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym następujące informacje:
 7. a) wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna”,
 8. b) nazwa i adres świadczeniodawcy,
 9. Wydrukowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy;
 10. Umieszczenia wydruku formularza dokumentacji aktualizacyjnej oraz nośnika elektronicznego, o których mowa w zaklejonej kopercie. Opis koperty – wydruk z NFZ-KO – powinien zawierać następujące informacje:
 11. a) wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna” na rok 2021,
 12. b) nazwa i adres świadczeniodawcy,

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub przesłać pocztą w terminie do 10.11.2020 r.

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 56/2020 dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2021 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Wszystkie aktualności