logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do pobierania numerów recept za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP

05.11.2020

W celu uzyskania numerów recept wystawianych w postaci recept papierowych, które będą umożliwiały ordynowanie leków podlegających refundacji, konieczne jest zwrócenie się do właściwego ze względu na adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (w wypadku recept pro auctore/pro familia będzie to adres zamieszkania) z wypełnionym wnioskiem o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept lub z wnioskiem o dostęp do Portalu NFZ (dotyczy fizjoterapeutów).

Obecnie ze względu na profilaktykę przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, Śląski OW NFZ zaleca złożenie wniosku o dostęp do Portalu Personelu i uprawnienie do pobierania numerów recept wyłącznie elektronicznie.

W celu wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu Personelu i uprawnienie do pobierania numerów recept należy:

  1. wejść na stronę Śląskiego OW NFZ: www.nfz-katowice.pl
  2. kliknąć DLA ŚWIADCZENIODAWCY wybrać zakładkę LEKARZE I RECEPTY
  3. następnie klikając zakładkę PORTAL PERSONELU LOGOWANIE (pola: Kod Personelu, Użytkownik, HASŁO pozostawiamy puste)
  4. wybrać zakładkę WNIOSEK O DOSTĘP DO PORTALU (we wniosku należy podać adres e-mail ) !
  5. W wyznaczonym miejscu należy załączyć skany PWZ (wszystkie strony zawierające wpisy urzędowe) oraz skany dokumentów potwierdzających uzyskane specjalizacje (jeżeli dotyczy).
  6. Złożenie wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienie do pobierania numerów recept wymaga podpisania ww. wniosku za pomocą podpisu kwalifikowanego lub przy pomocy e-PUAP (w momencie podpisywania wniosek dzieli się na dwie części i każda z nich wymaga podpisania).

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do pobierania numerów recept za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP

Wszystkie aktualności