logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Zaproszenie (oraz załącznik) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

05.11.2020

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa śląskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem w postaci papierowej.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie Śląskiego OW NFZ, adres: ul. Kossutha 13 40-844 Katowice, od dnia 04.11.2020 r. do dnia 10.11.2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-katowice.pl

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2021 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10 – 11 – 2020 roku.*

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku..

Wnioskujący może złożyć w Śląskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: Usunięcie braków formalnych wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zapoznaj się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia

Pliki do pobrania:

Zaproszenie (oraz załącznik) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Wszystkie aktualności