Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 14/2021 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego w sprawie wyjazdowych punktów szczepień

26.02.2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał analizy bieżących potrzeb w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego na odrębnych zasadach .

Wobec braku zabezpieczenia wskazanych świadczeń na obszarze miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego oraz powiatu żywieckiego Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca się z prośbą do podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego o składanie wniosków na wykonywanie przedmiotowych szczepień przez zespoły wyjazdowe.

Wszelkie zasady i wymagania wobec podmiotów leczniczych zostały określone w ogłoszeniu z dnia 27 stycznia 2021 roku opublikowanym na stronie www.nfz-katowice.pl.

 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                       Źródło: Zespół do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19 – 32 735 37 28, 32 735 37 29, 32 735 16 80

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 14/2021 dla świadczeniodawców w sprawie wyjazdowych punktów szczepień

Wszystkie aktualności