Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021 r.

24.09.2021

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581, z późn. zm.)[1] i komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r.[2]

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021 r.

Zał. 2_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx

Zał. 3_Oświadczenie osoby uprawionej do szczepienia grypa 2021.2022.pdf

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy.xlsx

Wszystkie aktualności