Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 51/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.10.2021 r.)

12.10.2021

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.10.2021 r. Szczegółowy wykaz brakujących komórek/procedur medycznych znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i Opcje/Pobranie plików technicznych/Pliki dedykowane/niesprawozdane_harmonogramy_przyjęć_wrzesień_2021.xls

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 51/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.10.2021 r.)

Wszystkie aktualności