Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 22/2022 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 maja 2022 roku

25.03.2022

DOTYCZY TYLKO NOWYCH WNIOSKODAWCÓW

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien:

  1. Zawrzeć umowę o dostęp do Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja rejestrowania na „Portalu Świadczeniodawcy” dla nowych świadczeniodawców i podwykonawców znajduje się na stronie internetowej tut. Oddziału, w dziale Portal Świadczeniodawcy – informacje”.
  2. W Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Moja struktura organizacyjna/moje pełne dane (Portal Potencjału)” wprowadzić informacje o swoim potencjale wykonawczym tj. o danych identyfikacyjnych świadczeniodawcy, o komórkach organizacyjnych, o lokalizacjach, o personelu udzielającym świadczeń, o harmonogramie, o oferowanym asortymencie (szczegóły dot. wprowadzania danych o potencjale wykonawczym znajdują się na stronie tut. Oddziału w dziale Portal Świadczeniodawcy – informacje, następnie wygenerować profil ofertowy w menu ”Profile potencjału” (plik w formacie ssx2 i zapisać go na lokalnym komputerze).
  3. Pobrać ze strony tut. OW NFZ najnowszą wersję programu „Ofertowanie” (dział „Kontraktowanie 2022/Informacje wspólne”) oraz zainstalować ją na lokalnym komputerze.
  4. Pobrać ze strony tut. OW NFZ (dział „Kontraktowanie 2022/ zaopatrzenie w wyroby medyczne/ zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów, ) definicję postępowania właściwego dla zakresu świadczeń tj:

 

Kod postępowania

Zakres świadczeń

12-22-000066/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-22-000067/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

zaopatrzenie w środki pomocnicze
z wyłączeniem środków pomocniczych
z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

 

12-22-000068/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-22-000069/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 

  1. Pobraną definicję (lub definicje) zaimportować do programu „Ofertowanie”, do którego należy również zaimportować plik zawierający profil ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy ssx2 oraz plik zawierający dane o produktach handlowych i zestawach produktów handlowych (wygenerowane uprzednio na Portalu Potencjału) zphx, a następnie wygenerować wniosek w ramach zaimportowanej definicji postępowania.
  2. Wygenerowany wniosek wraz z dokumentami, należy złożyć w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, budynek A pokój 004, w Katowicach przy Kossutha 13, bądź przesłać pocztą na adres:

         Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
         Kossutha 13,
         40-844 Katowice
         Dział ds. Wyrobów Medycznych,

         zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2022 r.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

 

DYREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Piotr Nowak

 

Źródło: Dział ds. Wyrobów Medycznych - tel. 32 735-05-28, 32 735-05-31

Wszystkie aktualności