Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 25/2022 w sprawie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

25.03.2022

Wydział Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku informowania w postaci elektronicznej Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadzący aptekę o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 337). 

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 463), termin na zgłaszanie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy.

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 18 62, 32 735 16 65, 32 735 17 56

Wszystkie aktualności