Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 26/2022 dla świadczeniodawców

30.03.2022

w sprawie zakończenia finansowania dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii z dniem 30 kwietnia 2022 r.

Minister Zdrowia decyzją z dnia 18 marca 2022 r. znak: DLU.736.74.2022.KB/KM postanowił zmienić polecenie z dnia 7 lipca 2020 r. znak: SZUZ.736.150.2020.KB. Zgodnie z tą decyzją przekazanie dodatkowych środków za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii będzie następowało nie dłużej niż do 30 kwietnia 2022 r., za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane do 31 marca 2022 r. Aby zatem dochować terminu płatności faktur Śląski OW NFZ w Katowicach wzywa do wystawiania wszystkich zaległych, poprawnie sporządzonych dokumentów finansowych dotyczących dodatkowej opłaty ryczałtowej do 20 kwietnia 2022 r.

Ponadto Śląski OW NFZ w Katowicach wzywa do wystawienia do 20 kwietnia 2022 r. dokumentów korygujących do zakwestionowanych faktur dotyczących dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. W załączeniu przekazujemy wykaz faktur, które wg. stanu na 29 marca 2022 r. nie mogą zostać zrealizowane ze względu na przekroczony limit narastająco dodatkowego ryczałtu. Prosimy o odnalezienie na wykazie swojej umowy i sporządzenie stosownych korekt.

Faktury, które nie zostaną poprawnie złożone do Śląskiego OW NFZ w Katowicach drogą elektroniczną zostaną odrzucone z systemu rozliczeniowego po dniu 30 kwietnia 2022 r. a ich realizacja nie będzie później możliwa.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 32 735 37 15,
  • 32 735 17 48,
  • 32 735 15 04,
  • 32 735 16 02.

Pliki do pobrania:

Lista faktur wymagających korekty

Wszystkie aktualności