Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 28/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

31.03.2022

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy opublikowano pismo w sprawie przedłużenia do dnia 30.06.2023 r. okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wygasających z dniem 30.06.2022 r. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Źródło:
I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - 32 735 15 07, 32 735 17 85, 32 735 17 24, 32 735 17 59, 32 735 19 52, 32 735 17 43, 32 735 17 17, 32 735 17 22, 32 735 15 82, 32 735 16 75

Wszystkie aktualności