Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 29/2022 dla świadczeniodawców w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy [1] o pomocy obywatelom Ukrainy

08.04.2022

Informujemy, że zostały wprowadzone wzory oświadczeń [2] o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583),

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 752) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Link do dziennika ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/752

Wszystkie aktualności