Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Możliwość uczestnictwa w projekcie „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”

11.04.2022

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku informuje o prowadzonym naborze do projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”.

Celem projektu jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce modelu opieki domowej, który skierowany jest do osób dorosłych z pogłębiającą się niepełnosprawnością, poprzez dostarczenie im profesjonalnej pomocy w warunkach domowych.

Projekt przewiduje uruchomienie systemu grantów dla podmiotów publicznych, prywatnych, czy też osób fizycznych świadczących już usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach (na podstawie PKD podmiotu), które wdrożą skalowaną innowację społeczną na terenie wiejskim, w szczególności:

  • hospicjów,
  • placówek ochrony zdrowia,
  • jednostek świadczących domową opiekę długoterminową,
  • instytucji wspierania rodziny,
  • placówek wsparcia dziennego,
  • jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin,
  • centr opiekuńczo-mieszkalnych,
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu www.opieka.owop.org.pl.

Kontakt z zespołem projektu poprzez infolinię: tel. 570 900 335, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Wszystkie aktualności