Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 31/2022 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących lat 2019-2021

14.04.2022

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13.04.2022 r. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z lat 2019-2021 – nie dostarczyli
do Śląskiego OW NFZ wymaganych dokumentów finansowych. W związku z powyższym do przedmiotowych szablonów należy sporządzić dokumenty korygujące i przesłać do Śląskiego OW do dnia 31 maja br.
W przypadku niedopełnienia powyższego Śląski OW NFZ wystawi noty księgowe obciążeniowe i podejmie czynności windykacyjne mające na celu odzyskanie nienależnie przekazanych środków finansowych.

Telefony kontaktowe:

 • w sprawie błędów weryfikacji oraz szablonów z przyczyną korekty 02 – pozycja negatywnie zweryfikowana:
  • błędy związane ze zgonami lub uprawnieniami świadczeniobiorców – Dział Weryfikacji Uprawnień: 32 735 15 46, 32 735 18 25, 32 735 18 96
  • błędy związane z chemioterapią oraz programami lekowymi: 32 735 17 45, 32 735 17 57, 32 735 05 19,
  • pozostałe błędy – Dział Analiz i Monitorowania Świadczeń: 32 735 16 64, 32 735 16 65, 32 735 17 68, 32 735 17 62, 32 735 17 92, 32 735 18 44
 • w sprawie dokumentów korygujących:
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna: 32 735 18 76, 32 735 18 71,
  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 32 735 16 01, 32 735 15 99, 32 735 15 96, 32 735 18 23,
  • Leczenie szpitalne: 32 735 16 48, 32 735 16 93, 32 735 37 32, 32 735 37 33,
  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 32 735 16 58,
  • Rehabilitacja lecznicza: 32 735 17 87, 32 735 16 85,
  • Leczenie stomatologiczne: 32 735 15 97, 32 735 15 94, 32 735 18 59,
  • Profilaktyczne Programy Zdrowotne: 32 735 15 87,
  • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie: 32 735 15 87,
  • Świadczenia Pielęgnacyjno-Opiekuńcze: 32 735 17 87, 32 735 16 85,
  • Opieka paliatywna i hospicyjna: 32 735 15 97, 32 735 15 94, 32 735 18 59,
  • Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne: 32 735 18 76, 32 735 18 71,
  • Dokumenty dotyczące UE: 32 735 16 26, 32 735 16 25, 32 735 15 67, 32 735 05 54.

 

Źródło: Dział Rozliczania Umów

Pliki do pobrania:

Załącznik do komunikatu - nierozliczone szablony 2019-2021 - stan na 13-04-2022

Wszystkie aktualności