Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 32/2022 dla świadczeniodawców

29.04.2022

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem 31 marca 2022 r.

Termin składania dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do dnia 31 marca 2022 r., został wydłużony do dnia 20 maja 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym Śląski OW NFZ w Katowicach wzywa podmioty wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 do przekazania wszystkich dokumentów rozliczeniowych, w terminie do dnia 20 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. przewiduje zakończenie finansowania części świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zobowiązuje ono także świadczeniodawców do przekazania w terminie do dnia 20 maja 2022 r. dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do dnia 31 marca 2022 r.

Dokumenty rozliczeniowe, które nie zostaną poprawnie złożone do Śląskiego OW NFZ w Katowicach drogą elektroniczną zostaną odrzucone z systemu rozliczeniowego po dniu 31 maja 2022 r. a ich realizacja nie będzie później możliwa.

Jeżeli próbowali Państwo przesłać po 20 kwietnia 2022 roku dokumenty rozliczeniowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o sprawdzenie statusu importu faktury, jeśli został przerwany prosimy o ponowienie wysyłki.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 32 735 37 15,
  • 32 735 17 48,
  • 32 735 15 04,
  • 32 735 16 02.
Wszystkie aktualności