Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 35/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

12.05.2022
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • leczenie szpitalne,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • leczenie stomatologiczne,
  • profilaktyczne programy zdrowotne,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW – pliki techniczne, folder: pliki dedykowane, będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na II półrocze 2022 r. w poszczególnych rodzajach świadczeń.

Jednocześnie prosimy o pilne zapoznanie się z treścią komunikatu w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji wymaganej dla uzgodnienia kwoty zobowiązania na II półrocze 2022 r., który został zamieszczony w Portalu Świadczeniodawcy.

Wszystkie aktualności